H11302 GYSGAÇA GÖRNÜŞ BILEN GÖRNÜŞ

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi #: H11302
Düşündiriş: OKTOPUS
Material: ýokary hilli ýokary uglerod polat goşmaça güýç
Ölçegi: 10 8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 10/0 #
Gaplamak: PVC gutyda ýa-da sowgat gutusynda köpçülikleýin gaplamak / ýöriteleşdirilen gap


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

H11302 BEAK HOOK WITH EXTRA LONG POINT

Gara nikel, mämişi, Hytaý gyzyl, gülgüne, ak nikel, ýagty ýaşyl, floresan ýaşyl, aç-açan gyzyl

color

Detail title (1)

Detail timg

Angler's Grotto Octopus Hook, süýji suwly duzly buzda balyk tutmak üçin, Islendik ýerde, islendik wagt, islendik balyk
Eyeapyk göz, ýiti we goşmaça uzyn nokat we tikenli
Uzak dowam edýän poslama, sürtülme we okislenme garşylygy we has çydamly
Örän ýiti çeňňekler balyk tutmagyň her birini ajaýyp edýär
Çeňňegi minimal agram bilen tebigy ýagdaýda hödürleýär
KONA OCTOPUS çeňňegi H11302, iň köp satylan sekiz çeňňekdir, ony has içgin we çydamly edýär.
Bütin dünýäde hünärmenler tarapyndan ulanylýar, bu diňe bir balyk tutmak üçin däl, size üstünlik gazanmak we balyk tutmaga endik etmek duýgusyny döreder.
Islegiňize garşy nusgalar bar, ýük bahasyny tölemegiňizi haýyş edýäris.

deailtitle

sizeimg

sizetable

önümler wideo


  • Öňki:
  • Indiki: