H11901 4330

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi #: H11901 (lakamy: 4330)
Düşündiriş: Beak Bait eýesi Balyk tutulýan çeňňekler 100pc
Material: carbonokary uglerod polat
Ölçegi: 16 14 12 10 8 6 4 2 1 1/0 # 2/0 # 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 #
Gaplamak: 100pc / ak ýa-da müşderi belligi bolan sowgat gutusy
Reňk: Gara nikel we ak nikel ýa-da ýöriteleşdirilen reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

* Çeňňegiň üstünde iki barba:
Çeňňek çeňňek bilen berk saklap biler. Çeňňegiň üstündäki iki barbada çeňňek bar, agressiw hüjüme has ynamly bolup bilersiňiz, sebäbi duýdansyz hereketiň netijesinde ýykylmaz.

* Kesgitli nokat:
Ultra ýiti nokatlar we yzygiderli gurluşyk. Jyňňyrdaýan göz çeňňegi çeňňegi, halkaly üýtgeşik, çeňňek saklaýjy çeňňek
Çeňňek ulanmagy halaýan burçlar üçin süýji suw we duzly suw üçin ajaýyp saýlaw.
Örän ýiti we güýçli çeňňek çeňňegi dürli balyklar üçin ulanylýar

* Poslama garşy:
Çeňňegiň poslama çydamlydygyny anyklamak üçin ýörite himiki bejergisi
Bu, müşderileriň göwnünden turmak üçin ýokary derejeli gyzgyn satuw çeňňeklerimiziň biridir. Synag üçin nusga soramagyňyzy hoş geldiňiz we çeňňeklerimize has ynamly boljakdygyňyza ynanýarys.
* Ajaýyp SHARP we STRONG Baitholder Hook dürli balyklar üçin ulanylýar
* Esasy balyk tutmaga başlamaga mümkinçilik berýän gaty köpugurly çeňňek
* ULTIMATE HOOK - Janly çeňňek we ýumşak plastmassa üçin iň soňky çeňňek, dürli çeňňekleri üpjün etmek üçin göni, halkaly göz bilen birleşdirilen ofset çeňňegi bar. iş taşlaýyşda

Bu gyzgyn satuw Bait saklaýjy balyk tutulýan çeňňekler, süýji suw we duzly suw üçin amatly güýçli we poslama garşylykly KONA tarapyndan öndürilýär.
Çeňňegiň oňat we ygtybarly bolmagy üçin arkada iki sany çeňňek bar. Çorbalar we emzikler, ak reňkli we zolakly çeňňekler ýaly dürli çeňňekler üçin ajaýyp.
Baýtolder çeňňegi, balykdan has gowy aralaşmagy üçin ygtybarly çeňňek nokady we ofset nokady.
Paýk, losos, bas, kölege, sogan, muski, haçly, sosna, duzly suwda snapper we süýji suwda balyk tutmak üçin ajaýyp.

H11901 4330singleimg (1)
H11901 4330singleimg (2)
H11901 4330singleimg (3)
finish

Ak nikel Gara nikel ýa-da ýöriteleşdirilen reňk

H11901 4330 (1)
H11901 4330 (2)
Detail-title-(1)

darails

* Çeňňegiň üstünde iki barba:
Çeňňek çeňňek bilen berk saklap biler. Çeňňegiň üstündäki iki barbada çeňňek bar, agressiw hüjüme has ynamly bolup bilersiňiz, sebäbi duýdansyz hereketiň netijesinde ýykylmaz.

* Kesgitli nokat:
Ultra ýiti nokatlar we yzygiderli gurluşyk. Jyňňyrdaýan göz çeňňegi çeňňegi, halkaly üýtgeşik, çeňňek saklaýjy çeňňek
Çeňňek ulanmagy halaýan burçlar üçin süýji suw we duzly suw üçin ajaýyp saýlaw.
Örän ýiti we güýçli çeňňek çeňňegi dürli balyklar üçin ulanylýar

* Poslama garşy:
Çeňňegiň poslama çydamlydygyny anyklamak üçin ýörite himiki bejergisi
Bu, müşderileriň göwnünden turmak üçin ýokary derejeli gyzgyn satuw çeňňeklerimiziň biridir. Synag üçin nusga soramagyňyzy hoş geldiňiz we çeňňeklerimize has ynamly boljakdygyňyza ynanýarys.

size
size chatr (1)
size chatr (2)

Maksat görnüşleri: Perch, Crappie, Walleye, Pike, Bass, Bluefish ýa-da zolakly bas

önümler wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER