L40601 Gurçuk çeňňegi

Gysga düşündiriş:

# No element: L40601

Düşündiriş: EWG Offset Shank Worm Hook

Material: carbonokary uglerod polat

Ölçegi: 6 # 4 # 2 # 1 1/0 #

Reňk: gara nikel

Aýratynlyklary:

Balyk tutýan gurçuk çeňňekleri ýokary güýçli we poslama garşy ýokary Carbon Polatdan ýasalýar. Süýji suwlar we duzly suw burçlary üçin ajaýyp saýlaw.

Giň boşluk, ýapyk göz, gara nikel ýiti tikenli tikilen. Specialörite çeňňek çeňňek dizaýny bilen hakykatdanam ýiti, has köp balyk tutmak mümkinçiligiňizi artdyrýar.

Ofset nokady we çeňňek saklaýjy barb, balyklaryň yza çekilmegini gulplamak we balyklaryň gaçmagynyň öňüni almak üçin döredilen gurçuk çeňňeginden süýşmegiňizi saklaýar.

Bass giňligi, balyk tutulýan çeňňekler duzly suwlarda we süýji suwlarda dürli ýumşak plastmassa gurçuklary bilen gurlup bilner. Çekmek, jiglemek, troll etmek ýa-da guýmak üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ico

gizle

Artykmaç boşluk islendik ýumşak plastmassa / silikon çeňňege laýyk bolup biler.

ico

gizle

Edapyk göz, ofset çeňňegi çeňňek gurlandan soň çeňňegi howpsuz saklamaga kömek edýär. Çeňňek guýlanda ýokaryk we aşak hereket etmez we çekiji çeňňegi ýüzmegi has aýdyňlaşdyrar.

ico

gizle

Gowy hilli ýokary uglerod polat çeňňek, çeňňegiň berkligini we aralaşmagyny güýçlendirýär.

ico

gizle

Uzak dowamly poslama garşylyk.

ico

gizle

Ajaýyp önümçilik ýylylygy bejermek prosesi we ony aşa güýçlendirýär we aralaşýar.

ico

gizle

Iň az agramly çeňňegi has tebigy ýagdaýda hödürleýär.

● KONA, Ygtybarlylyk, Çydamlylyk we Güýç üçin ygtybarly marka.

L41701-WORM-HOOK-(1)

Ölçeg diagrammasy: (mm)

SIZE L40601

önümiň jikme-jigi:

PRODUCT DETAILS L40601

Bizde L41901 meňzeş başga bir zat bar, aksiýa gutarsa ​​çalşyp bolar. Şeýle hem, salgylanma üçin L40901 wideosyny tapyp bilersiňiz.

önümler wideo


  • Öňki:
  • Indiki: