LURE Balykçylyk KÖMEK BARADA

LURE Balykçylyk KÖMEK BARADA
Tehniki ösüş we täze önümleri döretmek üçin yzygiderli täzelik etmek we “Ilkinji hil, ýokary öndürijilik bahasy, çalt eltip bermek” dolandyryş ýörelgesine ynanmak bilen, biz, KONA, gowy hilli balyk tutulýan çeňňeklerimize buýsanýarys, çeňňeklerimiz gaty ýiti we gaty güýçli.

Bizde haýsy balyk tutulýan çeňňek bar?
Iki sany çeňňek çukur, içi boş gurbaga, üçburç çeňňek, pyçak nokady bilen üç esse çeňňek, gurçuk çeňňegi, ýörite gurçuk çeňňegi, ofset çeňňegi, EWG, atylan ofset çeňňegi, çeňňek , çemçe çeňňek, çeňňek çeňňek, JIG çeňňek, JIG kellesi, Aberdin, hemmesi ýokary hilli ýokary uglerod polatdan ýasaldy we himiki taýdan ýitileşdi.

Elýeterli görnüş:
Haýsy balyk tutmak bilen gyzyklanýarsyňyz, bizde olaryň doly görnüşi bar we üç esse çeňňekler balyk tutmak üçin bir çeňňekden ep-esli ýokary mümkinçilik döreder.

ABOUT LURE FISHING HOOK (1)

“Offset çeňňegi” ot-çöpler we päsgelçilikli suwlarda ýumşak höwesleri zyňmak üçin ajaýyp çeňňekdir

ABOUT LURE FISHING HOOK (3)

Aberdin, duz we süýji suw üçin islendik burç üçin ajaýyp çeňňekdir.

ABOUT LURE FISHING HOOK (2)

Gaplamak mümkin

Gurçuk çeňňegi üçin, OEM we ODM sargyt edip bileris, gaplamak bolsa talaplaryňyza görä gaplanyp bilner. Ine, salgylanma üçin gaplanan gaplar.

Picture 9


Iş wagty: Iýun-10-2021