L51501 JIG HEAD

Gysga düşündiriş:

Düşündiriş: aberdin jig çeňňegi; 90 dereje burç; tegelek egirme 90 çeňňek; 90 dereje egilen aberdin jig çeňňegi

Material: ýokary uglerod polat

Ölçegi: 6 #; 4 #; 2 #; 1 #; 1/0 #; 2/0 #; 3/0 #; 4/0 #; 5/0 #; 6/0 #

Gaplamak: köp / poli halta / reňk ýa-da ak guty / plastmassa guty / OEM bar

Reňk: gara nikel / nikel

Aýratynlyklary: Professional jig kellesi, güýçli we gaty ýiti çeňňek, bu uly çekiji üçin ajaýyp çözgütdir, esasy artykmaçlyklary sebäpli ýyrtylman, özüne çekiji bolup biler we göni göz öňünde tutýan 90 ° göz egilmegi- çuň suwda çyzyk çeňňegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

L51501-

önümler wideo


  • Öňki:
  • Indiki: